slide
white wave

מצע

עיקרי המצע של ״פשוט אהבה"

חינוך:

החלת חוק חינוך חינם מגיל שלושה חודשים ועד גיל 18 שנים עם דגש על השקעה בגיל הרך שתבטיח

את צמצום הפערים בין הקבוצות השונות בחברה הישראלית.

השבחת תהליכי ההוראה והלמידה בבתי הספר בעזרת כלים ואמצעים טכנולוגיים חדישים, וחיזוק השליטה במיומנויות המאה ה-21.

חיזוק מעמדה של השפה הערבית ותמיכה במסגרות חינוך דו-לשוניות בתוך מערכת החינוך הממלכתית.

חינוך לשוויון מגדרי ולמניעת אלימות מכל סוג.

חינוך לקיימות ולשמירה על הסביבה.

חלוקה והקצאה שווה של משאבים, השקעה דיפרנציאלית ואפליה מתקנת לאוכלוסיות פריפריה ומיעוטים מוחלשים.

הנגשת ההשכלה הגבוהה לכלל האוכלוסייה, ובעיקר לקבוצות המיעוטים ולפריפריה הגיאוגרפית והחברתית.

תהליך מדיני:

התנעת מו"מ אזורי בשלושה ערוצים, וזאת ברוח יזמת השלום הערבית:

א. ערוץ בילטראלי – מול הפלסטינים.

ב. ערוץ אזורי – בין ישראל ומדינות הקוורטט הערבי.

ג. ערוץ יישומי – מימוש ההבנות שהושגו, יצירת שינויים בשטח, ותמיכה בבניית הכלכלה הפלסטינית.

הקמת "משרד לענייני שלום" אשר כל תפקידו יהיה לפעול באופן רציף ומתמשך למימוש סעיף 1.

אימוץ הצעת החוק "חלופות מדיניות תחילה" שיזמו ומובילות "נשים עושות שלום".

חיזוק הפריפריה:

תכנית יישומית להעצמת ערים ויישובים בפריפריה הגיאוגרפית והחברתית, בחברות היהודית והערבית, ובשיתוף הרשויות המקומיות, לרבות:

שירותי רפואה מתקדמים.

תחבורה ציבורית.

אזורי תעשייה

חיזוק החינוך הציבורי

התאמת התשתיות למאה ה 21

בריאות:

התמודדות עם קריסת מערכת הבריאות בשני מישורים:

תקציב:

השקעה לטווח המידי – במחלקות הפנימיות ובציוד של בתי החולים הציבוריים.

שינוי סדרי העדיפויות, תעדוף של הפריפריה.

השקעה לשיפור עתידי של המערכת באמצעות הגדלה של מקומות הלימוד של מקצועות

הסיעוד והרפואה.

מבנה:

שינוי במבנה קופות החולים, החלת כללים שיביאו להקטנת כפילויות בשירותים תוך הגדלת שיתופי הפעולה בתחומים שאין בהם כדי לפגוע בתחרות.

שיתוף פעולה בין מערכת הבריאות ומשרדי ממשלה נוספים, כגון שירותי הרווחה, על מנת הקל על האזרחיות והאזרחים הנזקקים לשירותים אלה וליעל את תהליכי קבלת ההחלטות המערכתיים.

החברה הערבית:

הקצאת משאבים שוויונית לכלל אזרחי המדינה, ללא הבדלי דת, גזע ומין, בכל תחומי החיים, פיתוח מרכזי תעשיה ביישובים ערבים, ברחבי הארץ, והקמת מרכזי תעשיה משותפים לרשויות מוניציפאליות יהודיות וערביות.

טיפול מערכתי בנושא האלימות והפשיעה בישובים הערבים.

הסרת החסמים הספציפיים העומדים בפני צעירים וצעירות מבני המיעוטים מקבלה ללימודים אקדמיים.

הסדרת נושא התכנון ואישור תכניות מתאר ובניין ערים בישובים ערביים.

נפעל למניעת הריסת בתים בישובים הערביים.

נפעל למען הכרה בכפרים הבלתי מוכרים וחיבורם לתשתיות החשמל והמים, הקמת בתי ספר

ראויים בשטחם והפיכתם לישובים בעלי עדיפות לאומית ואזורי פיתוח א'.

החזרת השימוש בשפה הערבית כשפה רשמית במדינה.

שוויון מגדרי:

חיזוק ייצוג שוויוני של נשים בכל התחומים, באמצעות, בין השאר, חקיקה ובניית תכנית כלל מערכתית.

מניעת הדרת נשים במרחב הציבורי.

סגירת פערי השכר בין גברים ונשים וקידום סביבת עבודה ידידותית למשפחה.

מאבק חסר פשרות למיגור האלימות נגד נשים.

חיזוק הדמוקרטיה:

נפעל להפרדה בין דת ומדינה.

שמירה על מעמדו של בג"צ.

הגנה על זכויות המיעוטים.

חיזוק החברה האזרחית.

 

Highlights of our platform

Education

Introducing a Free Education Law for all from 3 months to age 18; with an emphasis on investment in Early Years, leading to the reduction of disparities between the various groups in Israeli society.

Improving teaching and learning processes in schools with the help of modern technology and strengthening the use of 21st century expertise, especially in the following areas:

The status of Arabic language and support for bilingual frameworks in state school education.

Gender equality and the prevention of all types of violence.

Sustainability and preservation of the environment.

Equal allocation and distribution of resources with differential and corrective investment in Israel’s periphery and weakened minority populations.

Accessibility to higher education for the entire population, particularly for minorities and those on the geographic and social periphery.

The Political Process

Commencement of regional negotiations in three channels in the spirit of the Arab Peace Initiative

A bilateral channel – with the Palestinians.A regional channel – between Israel and the Arab Quartet (Egypt, Jordan, Saudi Arabia and the United Arab Emirates.

Fulfilling the understandings already agreed upon, creating changes on the ground and supporting the growth of the nascent Palestinian economy.

The establishment of a Ministry for Peace, its role being to work ceaselessly and tirelessly on item 1.

Adoption of the draft law “Political Alternatives First and Foremost” proposed by “Women Wage Peace”

Strengthening the Periphery

The implementation of a plan to empower cities and communities in Israel’s social and geographic periphery, both Jewish and Arab, in cooperation with local authorities that will include:

High level medical services

Public transport

Industrial zones

Strengthening public education

Adapting infrastructure to the 21st century

Health

Coping with the collapse of the health service on two levels:

Budget 

Immediate investment in internal public hospital departments and equipment.·         Changing priorities; prioritizing the periphery.

Investment in the future improvement of the service by increasing the number of educational institutions teaching the professions of nursing and medicine.

Structure

Restructuring the health funds and imposing rules to reduce duplication of services and increase cooperation in areas that would not harm competition.

Cooperation between the health service and other government ministries, such as social services, in order to make access easier for those who need these services and to streamline the decision-making process.

Arab Society

The equitable allocation of resources to all of Israel’s citizens, regardless of religion, race or sex, in all areas of life; the development of industrial centres in Arab communities throughout the country and the establishment of joint industrial centres between Jewish and Arab municipalities.

Systematic treatment of the problem of violence and crime in Arab communities.·         Removing the specific barriers faced by young people from minority backgrounds from receiving an academic education.

Organising planning and the approval of master plans and urban planning in Arab communities.

We will act to prevent the demolition of houses in Arab communities.

We will work to ensure recognition of the unrecognized villages and connect them to electricity and water infrastructures, establishing excellent schools in their area and turning them into communities of national priority and development areas.

Re-establishing Arabic as an official language in Israel.

Gender equality

Enhancing the equal representation of women in all fields through, among other things, legislation and the establishment of a system-wide program.

Prevention of the exclusion of women in the public sphere.

Closing the wage gap between men and women and the promotion of family-friendly work environment.

An uncompromising struggle to eradicate violence against women.

Strengthening Democracy

We will act to separate religion and state.

We will preserve the status of the High Court of Justice (Supreme Court).

The protection of minority rights.

Strengthening of Civil Society

برنامج الحزب

النقاط الرئيسية في برنامج حزب "ببساطة محبة"

التعليم:

تطبيق قانون التعليم المجاني من عمر ثلاثة شهور وحتى عمر 18 سنة من خلال التركيز على الاستثمار في الطفولة المبكرة بما يضمن تقليص الفجوات بين مختلف المجموعات في المجتمع الإسرائيلي.

تحسين سيرورات التدريس والتعلم في المدارس بمساعدة أدوات ووسائل تكنولوجية جديدة، وتعزيز التحكم بمهارات القرن 21.

تعزيز مكانة اللغة العربية ودعم أطر التعليم ثنائية اللغة داخل جهاز التعليم الرسمي.

التربية للمساواة الجندرية ومنع جميع أشكال العنف.

التربية للاستدامة والحفاظ على البيئة.

توزيع وتخصيص الموارد بشكل متساوٍ، والاستثمار التفاضلي والتمييز التصحيحي لسكان الضواحي والأقليات المستضعفة.

منالية التعليم العالي لجميع السكان، ولمجموعات الأقليات والضواحي الجغرافية والاجتماعية على نحو خاص.

العملية السياسية:

اطلاق مفاوضات إقليمية على ثلاثة مسارات، وبروح مبادرة السلام العربية:

المسار الثنائي – مع الفلسطينيين.

المسار الإقليمي – بين إسرائيل ودول الرباعية العربية.

المسار التطبيقي – تطبيق التفاهمات المتفق عليها، وخلق التغييرات على أرض الواقع، ودعم بناء الاقتصاد الفلسطيني.

إقامة "وزارة لشؤون السلام" يكون مجمل دورها العمل بشكل متواصل ومستمر على تطبيق البند الأول.

تبني مشروع قانون "البدائل السياسية أولًا" الذي بادرت إليه حركة "نساء يصنعن السلام".

تعزيز الضواحي:

برنامج تطبيقي لتعزيز مدن وبلدات الضواحي الجغرافية والاجتماعية، في المجتمعات اليهودية، العربية، البدوية والدرزية، وبالتعاون مع السلطاتالمحلية، بما في ذلك:

الخدمات الصحية المتطورة.

المواصلات العامة.

المناطق الصناعية

تعزيز التعليم العام

ملاءمة البنى التحتية للقرن 21

الصحة:

معالجة انهيار جهاز الصحة على مستويين:

الميزانية:

الاستثمار على المدى الفوري – في الأقسام الداخلية والمعدات للمستشفيات العامة.

تغيير سلم الأفضليات، مع التفضيل لبلدات الضواحي.

الاستثمار في التحسين المستقبلي للجهاز بواسطة زيادة أماكن تعلم مهن التمريض والطب.

الهيكلية:

تغيير هيكلية عيادات المرضى، وتطبيق قواعد من شأنها تقليص ازدواجية الخدمات من خلال تعزيز التعاون في المجالات التي لا تضر بالمنافسة.

التعاون بين جهاز الصحة ووزارات حكومية أخرى، مثل خدمات الرفاه، من أجل تسهيل الأمر على المواطنات والمواطنين المحتاجين لتلك الخدمات وتنجيع عمليات اتخاذ القرارات النظامية.

المجتمع العربي:

التخصيص المتساوي للموارد لجميع مواطني الدولة، دون فرق في الدين والعرق والجنس، في جميع مجالات الحياة، وتطوير مناطق صناعية في البلدات العربية، والبدوية والدرزيةفي أنحاء البلاد، وإقامة مناطق صناعية مشتركة للسلطات المحلية اليهودية والعربية والدرزية.

معالجة منهجية لموضوع العنف والجريمة في البلدات العربية.

إزالة المعوقات العينية التي يواجهها الشبان والشابات من أبناء الأقليات في القبول للدارسات الأكاديمية.

المصادقة على الخرائط الهيكلية وبناء المدن في السلطات المحلية العربية والبدوية والشركسية والدرزية.

سنعمل من أجل منع هدم البيوت في البلدات العربية وتسوية قضية التخطيط والبناء، والمصادقة على الخرائط الهيكلية في البلدات العربية والشركسية والدرزية.

سنعمل من أجل الاعتراف بالقرى العربية غير المعترف بها وربطها بشبكات الكهرباء والمياه، وإقامة مدارس جديرة فيها وتحويلها إلى بلدات تتمتع بالتفضيل الوطني ومناطق تطوير أ.

إعادة استخدام اللغة العربية كلغة رسمية في الدولة.

المساواة الجندرية:

تعزيز التمثيل المتساوي للنساء في جميع المجالات،ضمن أمور أخرى بواسطة التشريعات القانونية ووضعبرنامج منظوماتي شامل.

حظرإقصاء النساء من الحيّز العام.

سد الفجوات في الأجور بين الرجال والنساء وتعزيز بيئة عمل وديّة للأسرة.

نضاللا هوادة فيه للقضاء على العنف ضد النساء.

تعزيز الديمقراطية:

سنعمل من أجل الفصل بين الدين والدولة.

الحفاظ على مكانة المحكمة العليا.

حماية حقوق الأقليات.

تعزيز المجتمع المدني

הצטרפו למהפכה   |   انضموا الى الثورة
    youtube icon
    facebook icon